Szkolenia – warsztaty

Zrealizujemy dla firm i organizacji szkolenia oraz spotkania na tematy opisane poniżej:

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 1,3-dioksan-5-yloalkenowego zawierając ych grupę pirydylową – gry dla firm .Sposób wytwarzania dielektryka ceramicznego – coachingi .Sposób zwiększania stopnia rozdrobnienia mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku sp alinowym o zapłonie iskrowym poprzez poddanie jej działaniu impulsów ultradźwiękowych w kolektorze dolotowym silnika – szkolenia dla hadlowców .Układ odprowadzania gazów z przestrzeni roboczej brykieciarki – warsztaty .Skrzynka lęgowa dla ptaków – kursy dla hadlowców .Kompozycja wodno-tłuszczowa do konserwacji zabytkowych obiektów skórzanych, zwłas zcz a opraw książkowych – gry .Sposób wytwarzania 4-/3,4-dichlorofenylo/ -3,4-dihydro-1/2H/-naftalenonu – gry z zarządzania .Zmechanizowana obudowa górnicza z przegubem – wyjazdy .Sposób biochemiczny otrzymywania metali rzadkich z fosfogipsów – szkolenia .Sposób otrzymywania katalizatorów lub nośników katalizatorów w postaci kształtek – coachingi .Oczyszczarka pneumatyczna komorowa do oczyszczania przedmiotów walcowych – szkolenia