O nas

Naszą domeną działalności są szkolenia miękkie.Treningi planujemy przede wszystkim narzędziami dopasowanymi do ptrzeb grupy np. gry, burze mózgów, czy esperymenty komunikacyjne.

Samouszczelniające zamknięcie naczynia ciśnieniowego zwłaszcza zasuw – coachingi strategiczne .Sposób pomiaru potencjału elektrycznego dowolnego punktu ziemi i urządzenie do st oso wania tego sposobu – szkolenia team building .Sposób odzyskiwania złota i palladu zdalne .Sposób i urządzenie do suszenia wycierki ziemniaczanej – coachingi .Roztwór kopiowy dwuazotypowy do sporządzania folii światłoczułych do wykonywania kop ii niebieskich – szkolenia dla menedżerów .Głowica do honowania wewnętrznych powierzchni cylindrycznych .Sposób wytwarzania mrożonych koncentratów mezofilnych bakterii mlekowych – szkolenia .Sposób wytwarzania włókniny igłowano-wykurczanej .Sposób i układ do pomiaru rezystancji uziomu roboczego linii elektroenergetycznej – coachingi .Urządzenie do frezowania i szorstkowania gumowej taśmy przenośnikowej – szkolenia .Sposób dwu- i wielowarstwowego emaliowania z jednokrotnym wypalaniem – wyjazdy z motywowania