Coach umiejętności miękkich i osobistych.
Współprowadzi seminaria dla przedsiebiorców i szefów zarządzających marketingiem i promocją. Ma akredytację coachingową Fundacji Training Projects.

Prowadził szkolenia dla:

 • Rainbow Tours SA GK ,
 • Polmlek sp. z o.o. ,
 • Schaeffler Polska sp. z o.o.,
 • Steico sp. z o.o. ,
 • Izostal SA GK ,
 • Crown Commercial Polska sp. z o.o.,
 • Katcon Polska sp. z o.o.,
 • Eiffage Polska Serwis sp. z o.o.,
 • Firma Kabanos Kojs Mirosław i Joanna Kojs-Kowalczyk sp.j.,
 • Ekoplon sp. z o.o. sp.k.,
 • Pittsburgh Glass Works (Poland) sp. z o.o.,
 • Klimas sp. z o.o.,
 • Scholz Polska sp. z o.o. ,
 • Wkręt-Met sp. z o.o. sp.k.

Współprowadził sesje coachingowe w programach dofinansowanych z EFS:

 • Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych,
 • Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami,
 • Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie,
 • Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne,
 • Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności,
 • Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności,
 • Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy,
 • Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich. PN 364,
 • Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych,
 • Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego,
 • Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych,
 • Więcej i lepiej dla przyszłości,
 • Ośrodek wspierania świadomości edukacyjnej, zawodowej i rozwojowej mieszkańców wsi,
 • Klub Bobasa.,
 • „Wyszkoleni strażacy – bezpieczniejsi mieszkańcy Gminy Wejherowo”,
 • Edukacja ratownicza Strażaków Ochotników w gminie Sławków.,
 • Jasienica – Postawmy na edukację,
 • Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Pińczycach,
 • Zamkowe Spotkania – Edukacja Kulturowa osób z niepełnosprawnością intelektualną w gminie Pilchowice,
 • Niezwykłe przygody przedszkolaków – program edukacyjny dla dzieci z terenów wiejskich,
 • „Społeczne Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji w gminie Wilkowice,
 • Wędrówki w czasie,
 • Lokalne Incjatywy na Rzecz Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Smyków,
 • Szkolny Klub Językowy,
 • ABC Kadry w komputerze,
 • 3 F. Film, Folder, Fotografia w Gminie Frombork,
 • Zdążyć z pomocą – szkolenie z zakresu udzielania kwalifijkowanej pierwszej pomocy, skierowane do mieszkańców terenów wiejskich – członków Ochotniczych Straży Pożarnych z rejonu Ostródy,
 • Festiwal Słowa Brzechwa & Tuwim w Lidzbarku Warmińskim,
 • ROZWÓJ INTELIGENCJI PRZEDSZKOLAKA,
 • Ratownictwo medyczne w gminach Jutrosin i Pakosław,
 • Nowe kwalifikacje – nowe horyzonty,
 • Kobiece inicjatywy – edukacja śladami tradycji,
 • „Uczę się przez całe życie – kursy komputerowe dla mieszkańców sołectwa Suchanówko,
 • Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Unii Europejskiej,
 • ECDL – start w przyszłość,
 • Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych,
 • Zdobądź certyfikat ECDL,
 • ICT dla kobiet,
 • Roczny Plan Działania Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 • Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011, 2012, 2013 oraz na lata 2014-2015, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
 • Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL 2007-2008, 2009 i 2010, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Współautor publikacji: Aplikacje mobilne oraz interaktywne komponenty www, Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe – eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości, Dziecięca padaczka objawowa w zakażeniu cytomegalowirusem – aspekty diagnostyczne, terapeutyczne i neurorozwojowe, Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja, Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki, Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych, Organizacja i technika transportu morskiego, Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej, Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja. PN 390, Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe, Zagadnienia systemowe ochrony środowiska, Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły.
Zdobył certyfikację: American Advisory Diploma